В.Дмитренко “ Художня картина світу в малій прозі Василя Симоненка” (PDF)

Стаття репрезентує основні аспекти художнього мислення Василя Симоненка, що виявились у малій прозі письменника. Подієвий вектор творів митця насичений суб’єктивною  свідомістю  оповідача  й  розчиняється  в її просторово-часовому континуумі. Це надає їй ознак ліричності, санкціонує авторське моделювання картини світу. Гуманістична спрямованість, масштабність почуттів,  увага  до  долі  окремої  людини,  авторська присутність – її основні ознаки. Це медитативно-споглядальна й водночас глибоко чуттєва проза, крізь яку проступає висока духовність автора.

Хронотоп художньої картини світу митця локалізується в сучасному для письменника часі, місце подій обмежене близькими для письменника реаліями, що дозволяє писати про близьких серцю знайомих людей, звичайні життєві потреби яких достойні уваги майстра.

Дмитренко В. Художня картина світу в малій прозі Василя Симоненка / В. Дмитренко // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2015. – №1 (32). – С. 117–121.

Dmytrenko

3 роки ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *